Wie kan er lid worden?

Iedereen met en zonder een beperking, ook als je wat ouder bent.

Er zijn veel oorzaken, waardoor men niet goed aan een 'gewoon' sport kan meedoen. Dit geldt zowel voor jong als voor oud. Dat kan zijn omdat men zijn armen of benen niet voor 100% kan gebruiken, niet of slecht ziet, doof of slechthorend is, slecht werkende longen of een slecht werkend hart heeft, tobt met matige conditie of een gestoorde motoriek, moeite heeft met het begrijpen van spelregels of omdat het allemaal wat langzamer of anders gaat. Door aanpassingen in de uitvoering van een sport of van de spelregels is er voor velen een mogelijkheid om toch te sporten.

Dat noemen wij nu SPORT OP MAAT.